KontaktMichal Sirota
Sídlo firmy a fakturačná adresa:

Zdenka Sirotová KUKAHAM
Strážska cesta 722/9
960 01 Zvolen

E-mail: zdenka@kukaham.com
Tel: +421 (0)903 297 257

IČO: 51 132 524
DIČ: 1046794397
(nie som platca DPH)

Zapísaná v živnostenskom registri OÚ Zvolen, odbor živnostenského podnikania.
Číslo živnostenského registra č. 670-26971

Bankové spojenie:

Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa a.s.
IBAN: SK71 0900 0000 0051 3569 9421

Prevádzka:

Dukelských hrdinov 141/20
960 01 Zvolen

Orgány dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia
Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj
Dolná 46, 974 01 Banská Bystrica
Odbor výkonu dozoru
tel.: 048/412 49 69, 048/415 18 71, 048/415 18 73

Regionálna veterinárna a potravinová správa Zvolen
Nám. SNP 50, 960 01 Zvolen
tel.: 045 520 3911, 520 3999

Kontaktný formulár:
[contact-form-7 id="30" title="Kontaktný formulár 1"]
kukAham LOGO